Hakkımızda

Hakkımızda

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizde gelişen bilim ve teknoloji üretimine ivme kazandırmak ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda teknoloji üreterek topluma ve sanayiye ulaştırmak temel hedefidir. Bu doğrultuda akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın bilimsel buluş ya da bulguların geliştirilmesi ya da ticarileşmesi için atılacak olan adımları kolaylaştırmak amacıyla 2020 yılında faaliyetine başlamıştır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan alt birimler ve temel fonksiyonları:

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

 • Ulusal/Uluslararası hibe, ödül, destek olanaklarını duyurmak
 • Özel sektör ve akademisyenlere yönelik Ar-Ge ve inovasyon işbirlikleri oluşturmak

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

 • Hibe ve destekleri duyurmak
 • Proje yönetim desteği vermek
 • Geliştirilen proje sayısını artırmaya yönelik hizmetler sunmak
 • Üniversitede oluşan proje fikirlerini sanayi kuruluşlarına duyurmak ve tanıtmak
 • Hibe desteği almış ticarileşebilir araştırma projeleri çıktılarını takip etmek, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık vermek

Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme-Yönetim Hizmetleri

 • Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek
 • Sanayicilerin (AR-GE) proje taleplerini belirlemek ve yürütmek
 • Üniversite ve sanayi arası projelendirme ve proje yönetimi hizmeti vermek

Modül 4: Fikri Sınai ve Mülki Hakların Korunması ve Lisanslama Hizmetleri

 • Buluşun tescil edilebilirliğinin ve tescil kapsamını belirlemek
 • Patent ön araştırması yapmak
 • Lisanslama faaliyetlerini yürütmek

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

 • Şirketleşme ve girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak
 • Start-up şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek
 • Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasını teşvik etmek ve şirket kuruluş desteği vermek
 • Yatırımcı ağları oluşturmak ve yönetmek

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, Cuma