Modüller

Modüller

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

 • Ulusal/Uluslararası hibe, ödül, destek olanaklarını duyurmak
 • Özel sektör ve akademisyenlere yönelik Ar-Ge ve inovasyon işbirlikleri oluşturmak

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

 • Hibe ve destekleri duyurmak
 • Proje yönetim desteği vermek
 • Geliştirilen proje sayısını artırmaya yönelik hizmetler sunmak
 • Üniversitede oluşan proje fikirlerini sanayi kuruluşlarına duyurmak ve tanıtmak
 • Hibe desteği almış ticarileşebilir araştırma projeleri çıktılarını takip etmek, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık vermek

Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme-Yönetim Hizmetleri

 • Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek
 • Sanayicilerin (AR-GE) proje taleplerini belirlemek ve yürütmek
 • Üniversite ve sanayi arası projelendirme ve proje yönetimi hizmeti vermek

Modül 4: Fikri Sınai ve Mülki Hakların Korunması ve Lisanslama Hizmetleri

 • Buluşun tescil edilebilirliğinin ve tescil kapsamını belirlemek
 • Patent ön araştırması yapmak
 • Lisanslama faaliyetlerini yürütmek

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

 • Şirketleşme ve girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak
 • Start-up şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek
 • Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasını teşvik etmek ve şirket kuruluş desteği vermek
 • Yatırımcı ağları oluşturmak ve yönetmek
Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, Pazartesi